År 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa och mål 12 handlar just om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Det nationella kansliet fick möjlighet att ge vår syn på mål 12 och hur landstingen och regionerna arbetar med att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder. I programmet medverkade även Kristina Areskog Bjurling, hållbarhetsansvarig på Axfood, Ardalan Shekarabi Civilminister samt Per Söderberg ordförande för föreningen FairTrade. Här kan du lyssna på podden.

 

Vems agenda

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv