Riskanalysen, som togs fram av Enact Sustainable strategies, pekade på flertalet risker i flera led i leverantörskedjan. Inte helt oväntat så liknar många av riskerna de vi ser inom riskområdet IT. I handlingsplanen prioriterade regionen de risker som de ska fokusera sitt arbete på under det kommande året. De riskerna som lyftes fram var kränkningar av arbetares rättigheter vid tillverkningen av elektroniska komponenter, vilket bland annat kan ske i Kina, Taiwan, Japan, Singapore, etc. Därtill kommer regionen att titta på konfliktmineraler tillsammans med Stockholms läns landsting (region C). En av målsättningarna är också att börja kartlägga leverantörskedjorna för medicinteknisk utrustning. Handlingsplanen med prioriterade risker och målsättningar kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.

 

G Med tech

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv