Ett syfte med seminariet var att förklara för leverantörer de sociala krav som landstingen, SKL Kommentus Inköpscentral samt många andra offentligt upphandlande myndigheter ställer i sina upphandlingar. Pauline Göthberg, nationell samordnare hos Sveriges landsting och regioner och Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus, förklarade bakgrund och syfte med de gemensamt framtagna kontraktsvillkoren om social hållbarhet. Erika Ekman, revisor i Trossa AB, förklarade hur en revision går till och vilken dokumentation och verifiering som leverantören måste kunna prestera.

I publiken fanns bl.a. leverantörer inom läkemedel, medicin teknik, arbetskläder, kemisk-tekniska produkter och IT-produkter.

Nästa tillfälle ges i Växjö den 21 november.

Karlstad1Karlstad2

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv