Under dagen diskuterades frågor som regionens nya miljöpolicy, ny- och ombyggnationer ur ett miljöperspektiv och hållbar upphandling inom regionen. Regionen har även politiskt fattat beslut om att aktivt integrera agenda 2030 i det regionala arbetet. Vi tackar Norrbotten för att vi fick möjligheten att delta på konferensen, och ser fram emot fortsatt arbete och samarbete!

miljödag norrbotten

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv