Det nationella kansliet hade bjudits in för att tala om statens roll i att säkerställa hållbara och etiska leverantörskedjor. Under detta pass presenterades även det nederländska perspektivet av Albert Geuchies från det nederländska departementet för undervisning, kultur och vetenskap. Dessutom pratade Jostein Djupvik från det norska exportkreditinstitutet om exportkreditinstitutioners roll i att säkerställa hållbara leverantörskedjor.

Andra ämnen som täcktes in under konferensen var hållbart företagande och internationella standarder för hållbara leverantörskedjor med fokus på OECD:s ramverk. ITC och mobiltelefoni specifikt diskuteras i relation till EU:s nya regelverk för konfliktmineraler. Eftermiddagen bjöd på föreläsningar om hur polska företag arbetar med riskhantering i leverantörskedjorna och integrerar mänskliga rättigheter i deras supply chain management. Konferensen avslutades med en diskussion kring vad man i Polen kan göra framöver för att säkerställa hållbara leverantörskedjor.

SMART, Sustainable Market Actors for Responsible Trade, är ett forskningsinstitut som bedriver forskning kring hinder och drivkrafter för marknadsaktörer att bidra till genomförandet av FN:s hållbarhetsmål. SMART har mottagit finansiering från EU:s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram.

Warszawa

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv