Inom ramen för kursen Governance, Organisation and Standards diskuterar och analyserar man olika problem och dilemman relaterade till styrning och organisering av hållbarhet. Baserat på vetenskapliga artiklar och empiriska exempel illustreras hur styrning av hållbarhet kan organiseras och regleras genom standarder, granskningar och certifieringar.

Som ett empiriskt fall av ny form av politiskt styrning hade landstingens och regionernas arbete med hållbar upphandling valts ut. Studenterna ställde många kloka frågor som bland annat handlade om huruvida stater agerar som mega-konsumenter på en marknad eller om det handlar om politiskt styrning och varför inte fler länder ställer krav i upphandling.

Gotland 4

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv