Enligt reportaget tillverkas tre fjärdedelar av originalläkemedel i länder med stark miljöskyddslagstiftning, medan generika i större utsträckning tillverkas i länder med svagare lagstiftningar. Då generikaläkemedel ofta erbjuds som ett billigare alternativ till patienter inom ramen för det generiska utbytet, lyfts i sändningen möjligheten att väga in miljöaspekter vid val av periodens vara, som annars väljs ut baserat på lägsta pris.     

 

Pauline gästade morgonsoffan och berättade om det arbetet landsting och regioner bedriver för att ställa och följa upp krav i upphandlingar av läkemedel. Landsting och regioner står för cirka 20 % av läkemedelsinköpen nationellt och ställer idag miljömässiga och sociala krav i upphandlingar. Pauline kommenterade även i nyhetssändningen: 

 

”Kortsiktigt kan detta ses som en kostnad, men långsiktigt är detta en av de viktigaste investeringarna vi kan göra, för det här kommer att kosta samhället, hälsa- och sjukvården, och det mänskliga lidandet oerhört mycket om vi inte gör något idag.”

 

TV4

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv