Offentlig sektor upphandlar livsmedel till ett belopp om 9 miljarder kronor år. En stor del av dessa livsmedel föds upp eller växer i länder där riskerna för brott mot mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter är hög. Det råder även utmaningar vad gäller fusk vid ompackning, ursprungsmärkning och destruktionsdokument. Inom ramen för vårt nationella samarbete med hållbar upphandling medverkar vi i ett projekt tillsammans med SKL Kommentus för att utreda om block-chain teknik kan öka spårbarhet och säkra data.

Blockkedjan kan liknas vid en databas som synkroniseras på flera platser och i flera organisationer. I och med det blir det omöjligt att manipulera och gå in och ändra en transaktion i efterhand. Om någon tar bort en transaktion ligger den ändå kvar på datorerna hos alla de andra i kedjan. En tillgång överförs utan att den kan kopieras eller finnas på två ställen samtidigt.

Detta projekt är en förstudie och har inventerat existerande lösningar på marknaden och identifierat hur vi kan ta nästa steg för att skapa bättre spårbarhet, minska fusk och förbättra förhållandena för människor och miljö.Presseminariet gästades av Paul Chang chef för IBM:s supply chain i blockkedjan globalt och Deniss Dobrovolski, GS1. GS1 gör produktstandarder för bland annat livsmedelsbranschen globalt.

Block171129
Carolina Sachs Axfoundation, Magnus Kempe Kairos Future, Paul Chang IBM, Pauline Göthberg Sveriges landsting och regioner, Peter Nohrstedt SKL Kommentus,  Robin Exman Martin & Servera samt Deniss Dobrovolski GS1

,

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv