Röd tråd genom konferensen var hållbar upphandling – från politik till praktik. Annika Christensson, miljöchef i Landstinget Blekinge, Magnus Strand, miljösäkerhetsrådgivare, Landstinget Blekinge, Joakim Kristensson, upphandlingschef Landstinget Blekinge och Ann-Louise Frinär, avdelningschef för Affärsenheten Landstinget Blekinge, inledde med att berätta hur man i landstinget arbetar med hållbarhetsfrågor för att nå miljö- och hållbarhetsmål. Margareta Bergh berättade om de krav och verktyg som upphandlingsmyndigheten erbjuder upphandlare, och jag presenterade landstingens och regionernas pågående uppföljningsarbete. Därefter fortsatte konferensen på temat drivmedelsupphandlings påverkan på regional utveckling och vägen mot fossilfria entreprenader. En mycket givande och intressant eftermiddag i Landstinget Blekinge!

Blekinge

Konferensanläggningen i Karlskrona med fantastisk utsikt!

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv