Livsmedel är landstingens och regionernas nyaste riskområde. Utmaningarna är många, inte minst i att leveranskedjorna är långa och ofta komplexa. Slakterier ligger till exempel ofta fem eller sex led ned i kedjan, vilket försvårar kontroll- och uppföljningsarbetet. Dialog har under året förts med landstingens och regionernas leverantörer och med branschorganisationer för att adressera några av utmaningarna. Kycklingrevisionen i Thailand visade på några avvikelser som i dagsläget hanteras i samarbete med aktuella leverantörer.

Förutom att kyckling varit i fokus under året, så har region B, som är nationellt ansvariga för livsmedel, blandannat börjat tittat på frukt och grönt med fokus på migrantarbetares rättigheter i södra i Europa. 

 

hållbarhetsfrukost Pauline

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv