Kronfågel är en del i Scandi Standard som är ett börsnoterat bolag och finns i Finland, Norge, Danmark, Irland och i Sverige. De omsätter 75 miljarder kronor/år och har över 3000 anställda. Kronfågel har 46 gårdar i Sverige som föder upp kyckling, de har ett slakteri i Valla, där Kronfågels produktion sker, och ett litet slakteri i södra Sverige, där Bosarps (ekologisk) produktion sker. Konsumenter i Sverige äter allt mer kyckling och tillväxten är cirka 3% per år. Skälet är bl.a. att kyckling ses som en bättre proteinkälla än många andra djur utifrån sin klimatpåverkan, hälsoaspekter samt att det är ett relativt billigt livsmedel.

Vid besöket i Valla fick vi möjlighet att träffa fabrikschefen, produktionschefen, HR-chef, djurskyddsansvarige, försäljningschefen samt kommunikationschefen. Vi inledde besöket med en genomgång av verksamheten och hur processen går till. Från ankomst till slakt, styckning, förpackning och distribution. Då närmare 60 procent går som kyld kyckling är distributionen en viktig aspekt och går exempelvis direkt till kundernas centrallager. Vi fick sen en rundtur i anläggningen och kunde följa hela processen från inlastning och den ankomstkontroll som görs av djuren. Innan slakt ställs djuren i en vänthall. De vanligaste metoderna för bedövning är el eller gas och i Valla används gasbedövning (koldioxid). Efter det att djuren är bedövade hängs de upp i krokar på ett löpande band och går sedan till slakt, avblodning, styckning och förpackning. Arbetet är mycket automatiserat och vid anläggningen i Valla slaktas 50 miljoner kycklingar per år vilket innebär att cirka 200 000 kycklingar slaktas varje dag. Anläggningen i Valla anställer 800 medarbetare varav cirka 700 arbetar i produktionen.

Under dagen hade vi en mycket bra och öppen dialog om frågor som handlar om djurskydd, om arbetsförhållanden, om kampylobakter, salmonella och antibiotika. Ett stort tack för att vi fick möjlighet att öka vår kunskap.

Kronfågel

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv