- Utmaningarna för regioner och landsting för att nå miljömässig hållbarhet är stora. Därför behövs samordning för största möjliga miljönytta. En viktig del i arbetet är också att effektivisera arbetet med uppföljning av ställda miljökrav, säger Katharina Högdin.

Sveriges regioner och landsting upphandlar varor och tjänster till ett värde av mer än 120 miljarder kronor per år. Sedan 2010 samarbetar samtliga regioner och landsting med att ställa och följa upp sociala- och miljömässiga krav i upphandling. Landsting och regioner vill säkerställa att de produkter och tjänster som köps in är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Hållbara och ansvarsfulla förhållanden innebär krav om mänskliga rättigheter, ILOs kärnkonventioner, miljö samt krav om anti-korruption.

Nu ökar landsting och regioner tempot i arbetet genom att anställa Katharina Högdin som nationell miljöstrateg. Hennes uppdrag blir att samordna och stötta Sveriges landstings och regioners arbete med att utveckla och dela kunskapen om miljöpåverkan vid olika produkt- och materialval samt att utveckla och följa upp miljökrav vid upphandling.  Tjänsten innebär breda kontaktytor med nationella aktörer och ökad samordning för att nå största möjliga miljönytta med upphandling som verktyg. Uppdragsgivare är miljöchefer i regioner och landsting och den gemensamma styrgrupp som finns för Hållbar upphandling där såväl inköps- och miljöchefer ingår. 

Regionerna och landstingen har sedan länge ett aktivt samarbete kring miljöfrågor. Men genom detta initiativ hoppas vi i nätverket för Regionernas miljöchefer på att ytterligare effektivisera och samordna arbetet, för största miljönytta, säger Susanna Andersson miljöchef i Region Gävleborg och ordförande för nätverket Regionernas miljöchefer.

KatharinaHögdin

Foto: Katharina Högdin. Fotograf: Cristian Cifuentes

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv