Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Trots det finns cirka 25 miljoner människor i världen som befinner sig i någon form av tvångarbete enligt ILO och IOM. Den illegala exploateringen av människor genererar cirka 50 miljarder dollar varje år.

För stater utgör tvångsarbete en hög risk då mycket av de produkter som upphandlas till offentlig sektor framställs i länder där riskerna är stora. Och stater har ett särskilt ansvar att skydda människor mot brott mot mänskliga rättigheter – inte minst genom offentlig upphandling (UNGP 6).

OSSE har sedan 2015 arrangerat ett antal workshops och bjudit in representanter från medlemsländerna som har utbytt erfarenheter. Det nationella kansliet har medverkat vid tre av dessa och delat våra erfarenheter av att ställa krav vid offentlig upphandling, erfarenheter av att följa upp de krav som ställs samt hur man kan agera när man upptäcker tvångsarbete.  Vi har också tagit del av det arbete som bedrivs i USA, Brasilien, Storbritannien och Holland och dialogen kommer att fortsätta.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) består av 57 deltagande stater. Det är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan där alla europeiska stater, USA, Kanada samt de centralasiatiska staterna, deltar. OSSE är en organisation med fokus på konfliktförebyggande, krishantering, mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

OSSE

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv