"De parallella problemen med läkemedel i miljön (PiE) och antimikrobiell resistens (AMR) bör inte hanteras i separata stuprör. Det pågående offentliga samrådet (EC Public Consultation) om ett strategiskt angreppssätt för PiE i EU och pågående diskussioner om det mest effektiva genomförandet av EU: s One Health Actionplan mot AMR ger möjlighet att skapa synergier och att lyfta fram de allvarliga konsekvenserna på miljö och global hälsa som oansvarig produktion, konsumtion och resthantering av läkemedel ger.

Utsläpp av läkemedel till vatten ökar både i Europa och övriga världen. Detta innebär bl.a. förlust av biologisk mångfald och beteendeförändringar hos vattenlevande arter. Det påverkar också mark och grödor samt långsiktig tillgång till säkert dricksvatten. När det gäller tillverkning ses ett påtagligt problem i de icke transparenta, globala leveranskedjorna och utsläpp av aktiva farmaceutiska ingredienser (API) i miljön, med allvarliga konsekvenser för lokalbefolkningens hälsa och försörjning. Dessa utsläpp bidrar till att skapa resistenta bakterier, som i vår globaliserade värld kan resa snabbt och ge allvarliga konsekvenser för europeiska hälso- och sjukvårdssystem och patienter."

Detta var de inledande orden i inbjudan till konferensen "Joining the Dots- tackling Pharmaceuticals in the Environment and Antimicrobial resistance in Europe", där VGR deltog genom Lena Göransson Modigh, hållbarhetsansvarig koncerninköp i en av expertpanelerna för att diskutera praktiska lösningar på hur Europa kan hantera problemet.

Konferensen hölls på Europaparlamentet i Bryssel den 30 januari och arrangörer var EPHA (European Public Health Alliance), Changing Markets Foundation och EEB (European Environmental Bureau). Värdar var parlamentsledamöterna Annie Schreijer-Pierik (NL) och Nicola Caputo (IT).

hela panelen 2 002

Deltagare i panelen som diskuterade möjliga lösningar att hantera problemet; Marc de Rooy, Ministry for Infrastructure and Water (Nederländerna), Dr Caroline Moermond,  The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (Nederländerna), Jeremy Wates, European Environmental Bureau, Annie Schreijer-Pierik, Member of the European Parliament (Nederländerna), Lena Göransson Modigh, koncerninköp Västra Götalandsregionen (Sverige), Hans Stielstra, Deputy Head of Clean Water Unit, DG Environment, European Commission (Belgien) och Lucas Wiarda, Head of Sustainable Antibiotics Programme, DSM-Sinochem (Nederländerna).

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv