Kristian Hemström, biträdande hållbarhetschef på SLL Hållbarhet , Anders Olsson, kvalitetstekniker vid VGR samt Emma Johansson, verksamhetsutvecklare i Region Östergörland berättar bland annat nödvändigheten av det strategiska arbetet, att följa upp de krav som ställs och inte minst vikten av samordning och samarbete mellan landsting och regioner. Vad gäller samordning och samarbete lyfts det nationella samarbetet upp för de sociala kraven. I och med att vi från om med april har en nationell miljöstrateg på plats kommer det nationella samarbetet att även inkludera miljöområdet.

Kristian    Emma       Anders

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv