Stille har sedan mitten av 1800-talet tillverkat och distribuerat medicintekniska produkter. Företaget grundades 1841 av Albert Stille, som hade en verkstad för kirurgiska instrument i anslutning till Karolinska institutet i Stockholm, vilket vid den tiden låg vid Serafimerlasarettet på Kungsholmen i Stockholm. Under Alberts ledning tillverkade Stille kirurgiska instrument. Sedan 1990-talet sker all tillverkning av instrument i Stilles anläggning utanför Eskilstuna (www.stille.se). Därifrån distribueras produkter till kunder runt om i världen, däribland svenska landsting och regioner.

Dagen bjöd på god dialog kring instrumenttillverkning och hållbar offentlig upphandling. Dessutom fick vi möjlighet att titta på tillverkningsprocessen för kirurgiska instrument. Stort tack Stille för en spännande förmiddag och för möjligheten att lära oss mer om instrumenttillverkning!

 

bild 4

bild 5

bild 6

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv