Direktoratet ansvarar för EU:s politik för den inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. De lanserade nyligen ett utbytesprojekt med vissa medlemsstater för att fördjupa sina kunskaper om hur man arbetar med offentlig upphandling i praktiken. Anna Lupi träffade under veckan även Upphandlingsmyndigheten, finansdepartementet och Stockholm Stad.

Uppdatering av EU:s guide Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

GROWS enhet för offentlig upphandling ansvarar för framtagandet av en uppdatering av handledningen som kom år 2010. Anna Lupi ville därför ta del av våra praktiska erfarnheter, hur vi arbetar strategiskt med hållbar upphandling och eventuellt goda exempel.

Vi berättade om hur vi gemensamt arbetar med att ställa och följa upp krav, hur vi delar information samt att samverkan är mycket viktigt får att nå resultat. Utmaningarna i arbetet handlar om hur vi följer upp hållbarhetskrav på ett effektivt sätt med begränsade resurser, svårigheter att följa upp krav där leveranskedjorna är långa och, sist men inte minst, hur vi säkerställer att vi har de interna resurserna för att klara uppdraget. Men offentlig upphandling är och kan vara ett mycket effektivt verktyg för att nå en hållbar utveckling. Vi fick möjlighet att dela våra erfarenheter från uppföljningar som har bidragit till att göra skillnad för arbetare som utsatts för  tvångsarbete, farlig arbetsmiljö och långa arbetsdagar.

Den nya vägledningen väntas vara klar under senare del av 2019.

GROW genomför workshops i Sverige 2019

Vidare berättade Anna Lupi att GROW planerar att genomföra nationella workshops under 2019 på temat hur man kan arbeta med hållbar upphandling utifrån nationell lagstiftning. Det pågår en planering av 15 workshops bland medlemsstaterna och Sverige är ett av de länder som man har valt ut. 

Vi tackar Anna Lupi för ett mycket öppenhjärtigt samtal och önskar lycka till med arbetet!'

Lupi

Foto: Pauline Göthberg, Anna Lupi, DG GROW och Peter Nohrstedt, SKL Kommentus

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv