Bakgrunden till att landsting och regioner ser över uppföljningsprocessen är att det finns behov av att bedömningarna görs lika oberoende av vilken revisionsfirma/landsting som utför uppföljningen. Bedömningen behöver därför kalibreras. Vidare behöver leverantörens ansvar tydliggöras som exempelvis vad som krävs av leverantörer av olika storlek, inflytande, och med olika förutsättningar? Givetvis med hänsyn till LOU.

Karin Lonaues ansvarar för att se över vår process i syfte att säkerställa att samtliga grundläggande villkor täcks in i uppföljningen, säkerställa att underlaget följer best practice och är utformat på ändamålsenligt sätt samt att öka transparensen med kraven och kalibrera bedömningen genom att ta fram en bedömningsmall.

Tidsplanen för arbetet ser ut enligt nedan och vi kommer i processen att ha intressentdialoger och remissa förslagen. Vi ser fram mot synpunkter och kommentarer och en fortsatt bra dialog med Sustainable Affairs och övriga branschorganisationer.

Tidplan

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv