Under fredagen arrangerade redaktörerna, Claire Methven O’Brien från Danish Institute For Human Rights och Dr. Olga Martin-Ortega, University of Greenwich, ett författarmöte för att gå igenom respektive kapitel. Kapitlen kommer bland annat att behandla olika ramverk kopplade till mänskliga rättigheter och offentlig upphandling. Som exempelvis de som utvecklats inom Världsbanken, WTO, EU och Storbritannien (UK Modern Slavery Act). Boken kommer även att lyfta utmaningar och lösningar inom specifika sektorer som exempelvis textilindustrin, IT-industrin, hälso- och sjukvården men också behandla specifika frågor kopplade till mänskliga rättigheter och tvångsarbete samt utmaningar med transparens i långa leveranskedjor.

Det är hedrande att få medverka i detta bokprojekt och samarbeta med internationella specialister inom sina respektive områden.

University of Greenwich

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv