I Sialkot Pakistan har man identifierat att barn i 12-årsåldern arbetar i små work-shops med att kapa, borra och polera instrument. Lönen är cirka 1 dollar/dag, de arbetar 12 timmar om dagen och arbetsmiljön är farlig. Tre av de leverantörer som levererar till den brittiska hälso- och sjukvården har sagt att de köper instrument från dessa workshops vilket innebär att instrumenten kan ha hamnat på sjukhus i Storbritannien. En läkare, Dr Mahmood Bhutta, menar att det inte finns något sätt för honom att veta huruvida de instrument han använder är framställda av barn eller inte. National Health Service England gör centrala upphandlingar där de alltid ställer krav på ILO:s kärnkonventioner gentemot sina leverantörer och att de ska uppge var instrumenten kommer från och beskriva de risker som har identifierats. I övrigt görs inga uppföljningar på plats.

Vad gör landsting och regioner inom området?

Instrument har sedan 2007 varit ett prioriterat riskområde för landsting och regioner. Organisationen SwedWatch genomförde en studie 2007 som visade att tillverkningen i Pakistan omfattade barnarbete, farliga arbetsmiljöer och löner långt under lagstadgad miniminivå. Samtliga landsting och regioner bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete och ställer och följer upp krav på mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter miljö samt anti-korruption i sina upphandlingar av kirurgiska instrument. År 2015 gjorde SwedWatch en uppföljande granskning som visade att arbetet hade fått effekt i exportfabriker i Sialkot. Lönerna låg på lagstadgade nivåer, övertiden var reglerad, barnarbete motverkades aktivt och arbetsmiljön hade förbättrats. Däremot kvarstod problem och risker hos underleverantörer. Region A har det nationella ansvaret för instrument och under 2017 har två leverantörer följts upp av Region A samt Region C. Våra nationella uppföljningar av instrument, i kombination med informationen om att tyska instrument kan vara tillverkade i Pakistan och artikeln i Guardian har lett till beslutet att det nationella kansliet tillsammans med Sykehusinnkjöp åker till Pakistan för en studieresa där man ska besöka leverantörer för att diskutera utmaningar och lösningar. Man träffar även en människorättsorganisation samt den lokala industriföreningen. Det planeras även för ett bredare samarbetsprojekt för att adressera frågan tillsammans med Region A, Ethical Trading Initiative UK, British Medical Association, Sykehusinnkjöp samt ett antal leverantörer.

För mer information kontakta gärna Region A, Region Västernorrland: Johanna Lindgren Miljöcontroller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tel. 0611-80446 eller det Nationella Kansliet (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

SvD

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv