Vi pratade om leverantörskedjan, var det fysiska ansvaret ligger och var det faktiska ansvaret finns i kedjan. För att få kontroll över kedjan måste man kartlägga den, den leverantör man har avtal med bär ett ansvar för att informera om förändringar i leverantörskedjan nedströms, byter avtalsleverantören underleverantör ska man informera om vart produktionen finns, namn på leverantör behövs inte.
För att en uppförandekod ska fungera måste avtalsleverantören förstå vad den innebär, att utbilda sina avtalsleverantörer i de fyra pelarna är grundläggande för att uppförandekoden ska fungera.
Kursledaren Parul Sharma berörde också anti-korruption och i vilka led detta finns, mot myndigheter, mot inköpare, köp av falska certifikat etc. Ofta är detta en ledningsfråga och pågår korruption på ledningsnivå är det mycket svårare att angripa det.

En stor del av utbildning fokuserade på barn och barns rättigheter. Det krävs en åtgärdsplan där man informerar leverantörer om gällande lagstiftning och har en plan för arbetet. Samarbete ska också finnas med barnrättsorganisationer på lokal nivå. Julia Olofsson från Unicef var inbjuden talare och pratade om deras arbete och barnrättsprinciperna för företag, detta är ett komplement till mänskliga rättigheter. Principerna är verktyg som hjälper företag att i sin verksamhet respektera och främja barns rättigheter och införa dem i sitt arbete med hållbarhet och socialt ansvar. Det finns några företag som kommit längre i arbetet och det är IKEA, HM och Lego. Gruvindustrin är en bransch som också kommit långt i sitt arbete.

På Unicefs hemsida finns flera läsvärda publikationer.
Slutligen, det viktigaste budskapet, och det jag tar med mig från dagen är denna formel: K3/U – Den står för Kompetens, Krav, Kontroll genom Uppföljning. De tre K:na bygger på att man behärskar dem och först då kan man utföra ett gediget uppföljningsarbete mot leverantörer. Vi som arbetar med detta får inte glömma bort vårt tredje öga - hållbarhetsögat!

anja ekstrand

Foto: Anja Björnberg Ekstrand, Expertgruppsmedlem för Region Skåne och riskområdet textilier.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv