År 2015 tecknades ett samverkansavtal mellan Sykehusinnkjöp i Norge och Hållbar Upphandling. Det för att formalisera vårt samarbete med att utbyta information och planera gemensamma uppföljningar av sociala krav i upphandlingar. Mötet i Stockholm inledes med en tillbakablick om vad samarbetet har åstadkommit. Det var framförallt tre saker som lyftes; vi har gemensamt planerat avtalsuppföljningar och delat resultat mellan länderna. Vi har även agerat gemensamt vid upptäckt av avvikelser. Vår gemensamma påverkansmöjlighet har visat sig vara större än om vi hade agerat själva. Det tredje området är medverkan i European Working Group on Ethical Public Procurement där Norge och Sverige har bidragit med praktiska exempel och medverkat i den Europeiska kartläggningen av vad som görs inom området hållbar upphandling.

Under 2018 planeras för tre gemensamma aktiviteter; ett samverkansprojekt med inriktning på instrument från Pakistan, gemensamma avtalsuppföljningar samt Healthcare Without Harms konferens under hösten. Ett nytt område för det norsk/svenska samarbetet är från och med 2018 miljö. Inom miljöområdet kommer därför Trude Ertresvåg, Spesialrådgiver miljø, Divisjon sør-øst och Katharina Högdin, nationell miljöstrateg att ha ett möte för att diskutera och planera framtida samverkansområden inom miljö.

Vi tackar våra norska kollegor för dagen och ser fram mot fortsatt samarbete.

SykehusinnköpSthlm20apr

Foto: Karin Lonaues nationell hållbarhetsstrateg, Pauline Göthberg, Thomas Wedegren Upphandlingschef SLL och ordförande i det nationella nätverket, Grete Solli Fagsjef samfunnsansvar, Divisjon Sør-Øst, Trude Ertresvåg, Spesialrådgiver miljø, Divisjon sør-øst samt Katharina Högdin nationell miljöstrateg. Saknas på bilden: Kjetil Istad Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

 

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv