Katharina Högdin, Therese Persson samt Karin Sandberg från den nationella expertgruppen berättade om deras nationella samordningsansvar för riskområdena livsmedel och förband.  Det är viktigt att känna till riskerna i leveranskedjorna för att kunna fokusera på de mest västenliga. Därför genomförs årliga riskanalyser. För förband har exempelvis risker vad gäller barnarbete, skuldslaveri, mänskliga- och arbetares rättigheter vid bomullsodlingar identifierats. Och plastråvaran kommer med stor sannolikhet från Kina där fria och oberoende fackföreningar inte är tillåtna. Inom livsmedel har Region B valt att fokusera på kött inklusive kyckling, frukt & grönt, kakao och kaffe samt ris. Även inom dessa leveranskedjor är riskerna för brott mot mänskliga- och arbetares rättigheter höga. Här nämndes exempelvis risker för brott mot arbetares rättigheter i frukt- och grönsaksodlingar i Spanien och Italien. Avtalsuppföljning är centralt för att säkerställa att de krav vi ställer efterlevs. Inom de två riskområdena har ett antal leverantörer följts upp och vanliga brister är att det saknas interna processer och rutiner. Därför arbetar man mycket med bransch- och leverantörsdialoger för att öka kunskapen och förståelsen för vad som krävs för att klara kraven. Resultat från dessa uppföljningar hittas på www.hållbarupphandling.se. Passet avslutades med ett mentometertest där deltagarna anonymt fick svara på ett antal frågor som exempelvis om man lyfte frågor som rör ansvarsfulla leveranskedjor när man träffar leverantörer, vem som ansvarar för hållbar upphandling i landsting och regioner och vad man ansåg vara viktiga faktorer för att lyckas.

Man kan konstatera att det finns ett starkt engagemang i Sjuklövern för hållbarhetsfrågor och för vikten av att använda upphandling som styrmedel för att nå en hållbar utveckling. 

7maj17maj27maj3

Foto: Expertgruppsmedlemmarna Therese Persson (Region B Livsmedel), Karin Sandberg (Region D Förband) samt Katharina Högdin (numera nationell miljöstrateg vid det nationella kansliet) presenterade vad som sker inom respektive riskområde.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv