BRIC Pakistans uppdrag är att förbättra livet för arbetsgrupper som lever under fattigdomsgränsen och som genom arbete exploateras eller utsätts för tvångsarbete eller slaveri. En viktig del av arbetet har varit att minska barnarbete inom särksilda riskindustrier och öka antalet barn som går i skolan. Organisationen har bland annat etablerat lekcenter för barn och grundskolor i fattigare områden, samt upprättat program såsom ”literacy development programme”, ”human rights and political awareness program”, free medical camps and emergency services” och ett ”family planning program”.

Under mötet med Liaqat diskuterade vi möjliga samarbeten för att adressera barnarbete inom instrumenttillverkningsindustrin i Pakistan.

 

Barn Pakistan

Foto: Karin Lonaeus

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv