Under mötet diskuterades en rad viktiga frågor för samordning; fördelar med ett nationellt samarbete vad gäller gemensamma krav och rutiner och möjligheter till gemensamma uppföljningar, hur integrerar vi FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi tackar våra norska kollegor för dagen och ser fram mot fortsatt samarbete.

IEH

Foto: Thomas Wedegren upphandlingschef Stockholms läns landsting och ordförande i det nationella arbetet, Katja Khardikova Fagansvarlig for sammfunsansvar, UKE, Eva Carina Aune Rådgiver Statsbygg, Magne Paulsrud Seniorrådgiver IEH, Karin Lonaeus Nationell hållbarhetsstrateg, Tove Strömman Rådgiver NTNU, Pauline Göthberg

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv