Katharina Högdin presenterade sitt uppdrag att samordna och stötta Sveriges landstings och regioners arbete med att utveckla och dela kunskapen om miljöpåverkan vid olika produkt- och materialval. Hon ska även utveckla och följa upp miljökrav vid upphandling.  Uppdragsgivare är miljöchefer i regioner och landsting och den gemensamma styrgrupp som finns för Hållbar upphandling där såväl inköps- och miljöchefer ingår.

Regionerna och landstingen har sedan länge ett aktivt samarbete kring miljöfrågor. Men genom detta initiativ är det Regionernas miljöchefer ambition att ytterligare effektivisera och samordna arbetet.

Vi tackar Swedish Medtech för inbjudan och ser fram mot fortsatt samarbete!

SustAff1SustAff2

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv