Diskussionen kretsade mycket kring företags ansvar kopplat till agenda 2030, nya och kommande lagstiftningar och viktiga samarbeten för utveckling. Det lyftes speciellt att företag måste utarbeta due diligence-processer som motsvarar komplexiteten i de respektive verksamheterna. För samarbeten lyftes särskilt samarbeten mellan företag, men även samarbeten med lokala aktörer och med akedemin. Vid frågan om vad som pushar företag att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet så lyfte samtliga panelister vikten av lagstiftningar. Man tryckte särskilt på att det är viktigt att jämna spelplanen och att Sverige borde gå före EU i dessa frågor. Frivilliga och andra initiativ lyftes inte i sammanhanget, som i många fall föregår och/eller leder fram till lagstiftningar och som driver utvecklingen i väntan på lagstiftningar. Offentlig upphandling och ökade kundkrav lyftes initialt som ett viktigt krav på företag gällande deras hållbarhetsarbete. 

 

vinge 29 maj

Vinges kontor, Norrlandsgatan, Stockholm

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv