Workshopen var uppdelad i tre pass. Under det första passet diskuterade vi tillsammans med gruppen vad mänskliga rättigheter är och vi berättade om landstingens och regionernas uppförandekod för leverantörer. Under det andra passet gick vi in och tittade närmre på leveranskedjorna för specifika produkter och hur man kan kartlägga risk. Det tredje passet handlade om ansvar och hur frågorna kan integreras i arbetet. En kul eftermiddag med ett engagerat gäng och många intressanta diskussioner. 

 

SLL ws

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv