Vi upphandlar varor och tjänster till ett belopp om cirka 120 miljarder kronor per år. Det ger oss en reell möjlighet att påverka marknaden mot en mer hållbar utveckling. Under 2018 inrättade Sveriges landsting och regioner ett nationellt kansli vars uppdrag är att stötta samtliga landsting i sitt arbete med att ställa och följa upp sociala och miljömässiga krav. Här kan ni läsa artikeln i sin helhet.

MiljöAktuellt

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv