GlobalWorks explorativa studie i Thailand pekar på mycket höga risker för att migrantarbetare blir utsatta för ett systematiskt skuldslaveri och farlig arbetsmiljö. Work-shopen avslutades med diskussioner om hur offentliga myndigheter kan arbeta med att identifiera och minimera risker i globala leveranskedjor och i totalitära stater. För att kunna adressera risker vid tillverkningen av produkter som används av offentlig sektor i Sverige behöver kunskaperna öka. Vi tackar GlobalWorks för möjligheten att få djupare insyn i arbetares utsatthet och att ni visar att det finns metoder för att öka vår kunskap.

IMG 1177

Bild: Ellionor Triay Strömvall  Upphandlingsmyndigheten, Peter Norhstedt SKL Kommentus, MariAndersson Borgenport SKL Kommentus, Katharina Högdin Nationella Kansliet, Karin Lonaeus Nationella Kansliet, Helena Magnusson Global Works, Lisa Sennström Upphandlingsmyndigheten ,Monia Sihlén Upphandlingsmyndigheten.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv