Mölnlycke Healthcare är ett helägt bolag till Investor och de tillhandahåller produkter för operationer och för sårvård. De har över 7000 anställda med produktion i såväl Europa, USA som Asien. Mölnlycke arbetar sedan en tid med ett multifunktionellt team som jobbar på global nivå där ett av syftena är att vara uppdaterade på kundernas krav för att kunna bistå och stötta marknadsbolagen runt om i världen vid upphandlingar och uppföljningar.

Vi diskuterade att offentlig upphandling alltmer används som ett politiskt styrmedel för att nå en hållbar utveckling. Att vi även ser detta inom de globala ramverken som FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och i Agenda 2030 och att allt fler länder börjar ställa sociala krav vid upphandling. Vi berättade också om våra strategiska samarbeten med SKL Kommentus/Hållbarhetskollen, med Sykehusinnkjöp i Norge samt NHS.

Det jag tar med mig är nödvändigheten av uppföljning för att inte missgynna leverantörer som investerar i hållbara leveranskedjor, att frågor kring transparens och affärshemligheter tydligt måste kommuniceras samt att se över möjligheter att utveckla utvärderingskriterier som kan premiera leverantörer som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete.

Mölnlycke

Foto Mölnlycke: Mölnlycke Healthcares huvudkontor i Gamlestaden Göteborg

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv