Under året har vi tillsammans med SKL Kommentus genomfört seminarium på tre orter i Sverige. Syftet har varit att öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen för hållbar upphandling med särskilt fokus på risker i globala leveranskedjor. Deltagarna fick under dagen ta del av de utmaningar som finns vid framställning av de produkter vi upphandlar, vad en revision innebär och vad som bedöms vid en kontorsrevision.

Pauline Göthberg och Louise Mellander, hållbarhetsstrateg SKL Kommentus, berättade om bakgrund och syfte med de gemensamt framtagna kontraktsvillkoren om social hållbarhet. Erika Ekman, revisor på Trossa AB, berättade hur en kontorsrevision går till och vilken dokumentation och vilka processer som måste finnas på plats hos leverantören.

Vi hade ett fullbokat seminarium och bland leverantörerna fanns representanter från olika offentliga inköpsområden som förbrukningsvaror, städ, kontorsmaterial, programvaror, hjälpmedel och bemanning. Vi tackar alla för mycket bra diskussioner om utmaningar och möjligheter med hållbar upphandling.

ProcessMalmö1 1232Malmö2

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv