Under dagen mötte vi medlemmar från olika sektorer i Norge bland annat järnväg, försvar, kommuner, regioner, fastighetsverk m.fl. Vi förklarade den svenska modellen och hur landsting och regioner organiserat sig för att samarbeta nationellt kring hållbarhetsfrågor. Vi diskuterade riskområden, uppföljning och kommunikation, samt bland annat ansvarsområden för styrgrupp, regionala samordnare och kontaktpersoner. Med Emmas deltagande kunde vi ge både ett nationellt och ett regionalt perspektiv på det nationella arbetet. En spännande dag med många bra diskussioner!

 

Skärmklipp

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv