Sanjiv Pandita   från den Hong-Kong baserade organisationen Asian Network for the Rights of Occupational and Environmental Victims (ANROEV) berättade om arbetsmiljörisker inom elektronikindustrin. Riskerna han lyfte var att arbetare exponeras för giftiga kemikalier och strålningsrisker. Han lyfte även  risker kopplade till långa arbetsdagar, höga produktionskrav och isolering och att arbetare sällan känner till sina rättigheter eller känner till de risker de utsätts för. I UN-HRC rapport från september i år Special Rapporteur on Hazardous Substances betonas att riskerna för arbetares hälsa globalt är hög på grund av exponering för giftiga ämnen i fabriker.

Det nationella kansliet presenterade det samarbete kring hållbar upphandling som bedrivs mellan Sveriges landsting och regioner. Vi lyfte särskilt Stockholms läns landstings arbete och deras nationella ansvar för IT. Hur de arbetar med att identifiera och prioritera risker vilket inkluderar kemikalier . För att driva utvecklingen har Stockholms läns landsting, inför den senaste upphandlingen av datorer och tunna klienter, utvecklat utvärderingskriterier för att adressera kemikalierisker både kopplat till kemikalier i själva produkten men även risker kopplade till framställningen av produkterna.


Det går även att lyssna till seminariet i efterhand.

Sanjiv

Text och bild från Electronics Watch: Sanjiv has a long history of engaging on workers' rights issues in the electronics industry. He is a well-known activist and expert in Occupational and Environmental Safety and Health and has won international awards, including from the Silicon Valley Toxics Coalition, and recognition as one of the 50 most influential Environmental, Health and Safety leaders in 2008. His writings on grassroots workers' movements and workers' health issues have been published widely. He works with grassroots groups across Asia on hazards along the supply chain and the need to organise workers in the industry.  Sanjiv played an important role in the establishment of the Asian Network for the Rights of Occupational and Environmental Victims (ANROEV), a unique grassroots health and safety network in Asia.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv