Den 1 juni 2017 trädde nya betämmelser i LOU i kraft där upphandlande myndigheter har en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor där det är behövligt. Utöver de obligatoriska villkoren får myndigheter ställa krav på hållbara leveranskedjor. Med anledning av det har vi tillsammans med SKL Kommentus och Upphandlingsmyndigeten
sett över våra skrivningar och uppdaterat såväl kontraktsvillkor, vägledning som uppföljningsfrågor.

De uppdaterade kraven innebär inga större förändringar mot tidigare men två förtydliganden är att villkoren gäller i alla led i leveranskedjan samt att vi gör en tydlig referens till FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Här hittar ni dokumenten.

Vi tackar alla medlemmar i Sustainable Affairs för en bra dialog.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv