Upphandlingsmyndigheten och Konsumentverket har fått i uppdrag från regeringen att främja upphandlande myndigheters och konsumenters tillgång till information om risker/produktionsvillkor i andra länder.
Såväl myndigheter, ideellla organisationer som forskare deltog i workshopen och diskuterade utifrån sina erfarenheter hur ett sådant stöd bör utformas.

En första kartläggning kommer inom kort att skickas ut.

produktionsvillkor1produktionsvillkor2

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv