Under seminariet avhandlades samarbetet mellan Sverige och Norge kring hållbar upphandling, frågor kring vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom offentlig upphandling, samt det arbete som bedrivs gemensamt inom riskområdet instrument. I publiken satt representanter från leverantörer och företag från både Europa och USA, branschorganisationer samt bland annat UNDP-representanter från Moldavien, Ukraina och Istanbul. Tillsammans med publiken diskuterades såväl anseenderisk som politisk risk kopplad till offentlig upphandling, liksom ekonomisk risk med upphandling som inte beaktar hållbarhetsaspekter. Under seminariet diskuterades även staters ansvar enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, agenda 2030 och EU direktivet. Avslutningsvis diskuterades ett praktiskt case, mer specifikt instrumenttillverkning i Pakistan, och hur hållbarhet blir en integrerad del av inköpsprocessen. För mer ifnromation om eventet, besök www.cleanmedeurope.org.

 

CleanMed Pauline

 

CleanMed Grete

 

CleanMed Karin

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv