Upphandlingsmyndigheten lanserade nyligen en vägledning för hur och när arbetsrättsliga krav ska ställas i upphandling. Både när arbetet utförs i och utanför Sverige. Vägledningen har tagits fram i nära samarbete med landsting och regioner samt SKL Kommentus.

Under förmiddagen diskuterades krav på arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtal i Sverige  (lön, semester och arbetstid) och leverantörens åtagande, vad som gäller vid justering av villkoren under kontraktsperioden samt hur leverantören ska uppfylla kraven. Leverantören behöver exempelvis inte vara bunden av kollektivavtal utan Upphandlingsmyndigheten har specificerat hur en leverantör kan uppfyll villkoren. En av utmaningarna som diskuterades var hur man identifierar ett tillämpligt kollektivavtal och hur man följer upp kraven.

Eftermiddagen handlade om krav på arbetsrättsliga villkor utanför Sverige. Upphandlingsmyndighetens vägledning omfattar dels krav på basnivå vilket omfattar ILO:s kärnkonventioner. Dels ett avancerat krav som omfattar hållbara leveranskedjor. Det är de krav som landsting och regioner redan arbetar utifrån vilket innebär att det inte innebär några större förändringar i vårt arbete.

SwedWatch var inbjudna att informera om FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter och företag vilket de avancerade kraven utgår från och den due-diligence process som leverantörer måste ha på plats för att kunna leva upp till villkoren. Vi tackar för en mycket bra dag med många bra diskussioner.

Uhmynd16okt

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv