"För att kunna arbeta effektivt med miljökrav i upphandlingar är det en förutsättning att arbetssätt och verktyg som underlättar detta finns på plats hos upphandlarna. Leverantörsstyrningsmodellen har gett nya förutsättningar att kunna arbeta med miljökrav i upphandlingar genom att det nu finns större utrymme att komma in tidigt och bereda miljökrav i miljöprioriterade upphandlingar. ... De positiva effekterna har redan kunnat ses i några av de miljöprioriterade upphandlingarna, bland annat i fordons- och livsmedelsupphandlingar."

Sörmland

Ett stort grattis till stipendiet!

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv