Det nationella kansliet tillsammans med Grete Solli från Sykehusinnkjöp var inbjudna att presentera vårt norsk-svenska samarbete. Hur Sveriges landsting och regioner tillsammans med Sykehusinnkjöp arbetar med regional samordning, hur vi identifierar och prioriterar hållbarhetsrisker i våra globala leveranskedjor, hur vi ställer krav och hur vi följer upp de krav som ställs och inte minst hur vi delar information mellan oss.

Grete Solli gav ett mycket tydligt exempel och visade att två undersökningshandskar som till synes var likvärdiga vad gällde kvalitet och inköpspris de facto inte var lika om man vägde in aspekter som mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter. Den ena handsken var tillverkad i en fabrik i Malaysia där arbetares rättigheter kränktes och sattes i en modern form av skuldslaveri och den andra tillverkad i en fabrik i Malaysia där arbetsvillkoren var goda.

Vi kunde avslutningsvis ge ett antal exempel på att offentlig upphandling har bidragit till att förbättra arbetsvillkor i fabriker som tillverkar produkter som används inom hälso- och sjukvården i Sverige och Norge och att offentlig upphandling därmed är ett effektivt styrmedel för att bidra till en hållbar utveckling. Vi tackar OECD för möjligheten att dela våra praktiska erfarenheter.

OECD181030.1OECD181030

Janos Bertok, Head of the public integrity division, Public Governance Directorate, Dag Strömsnes, Difi, Froukje Boele, the Responsible Business Conduct (RBC) Unit, Investment Division, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, OECD, Grete Teigset Solli, Sykehusinnkjöp and Pauline Göthberg, Nationella Sekretariatet Hållbar Upphandling.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv