Laurent kommer närmast från Sundsvalls kommun där han arbetat med såväl miljöfrågor som med uppförandekod och hållbara leveranskedjor. Han har även arbetat med bland annat sysselssätningskrav och arbetsrättsliga frågor. Laurent kommer att bistå Region A i deras arbete inom riskområde instrument.

Under onsdagen diskuterade vi lärdomar från resan till Pakistan och det arbete som bedrivs inom ramen för ETI-projektet – ett flerpartsinitiativ som syftar till att adressera allvarliga risker inom instrumenttillverkningen. Inom ramen för det projektet ska region A ta fram en best practice för att integrera hållbarhet genom hela inköpsprocessen, samt ta fram lämpliga krav som kan användas i upphandling och som adresserar allvarliga risker inom industrin. Under onsdagen påbörjades det arbetet då vi bland annat diskuterade möjliga krav vad gäller spårbarhet, riskbedömning och riskhantering.

bild blogg

Från vänster: Erika Hultman (regional samordnare Region A) region Västernorrland, K
arin Lonaeus, Nationella Kansliet Hållbar Upphandling,
Laurent Serrure (kontaktperson Region A), Region Västernorrland

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv