Karin berättade om den studieresa som hon och kollegor från Sykehusinnkjöp gjorde i april i år där de besökte instrumentleverantörer, barnrättsorganisationer och branschorganisationer i Pakistan. Syftet med resan var att öka kunskaperna om de hållbarhetsrisker som finns för att bättre kunna adressera dessa vid upphandling. Hon visade bilder från tillverkningen i fabriker och hos underleverantörer som tydligt illustrerade komplexiteten i utmaningarna.  En slutsats var dock att de krav som den svenska och norska hälso- och sjukvården ställer gör skillnad för de arbetare som tillverkar våra instrument.

Vi tackar Upphandlingsmyndigheten för ett mycket spännande seminarium där vi även fick ta del av insikter om cirkulära flöden samt en spaning om hur offentlig upphandling kan vara del av att lösa framtida utmaningar som AI, hållbarhet och nya former för hälso- och sjukvård. Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga publikation om utvecklingen på upphandlingsområdet och här kan du läsa mer. Här kan du även läsa Karins reserapport från Pakistan.

Trendens1 002Trendens 2

Foto: Karin Lonaeus, nationell hållbarhetsstrateg.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv