Landsting och regioner har under 10 års tid arbetat med hållbar upphandling med fokus på hållbara leveranskedjor. Det är med utgångspunkt i det arbetet  som Upphandlingsmyndigheten nu lanserar krav, tillämpningsstöd och uppföljningsunderlag som syftar till att säkerställa en hållbar konsumtion och produktion. En välkommen utveckling är att Upphandlingsmyndigheten i sina rekommenderade krav direkt hänvisar till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Landsting och regioner har sedan tidigare hänvisat till- och arbetat i enlighet med ramverket vid bedömning av rutinkraven, men hänvisningen är ett steg mot ökad tydlighet vad gäller förväntningar på ansvar. Till seminariet hade en representant från den oberoende researchorganisationen Swedwatch bjudits in för att berätta om ramverket och det företagsansvar som utkrävs enligt det. Pauline Göthberg från det nationella kansliet för hållbar upphandling berättade därefter om det arbete som bedrivs inom ramen för det nationella samarbetet mellan landsting och regioner. Därefter delade en konsult från Trossa med sig av sina erfarenheter från att genomföra uppföljningar av dessa krav åt Sveriges landsting och regioner, med fokus på så kallade kontorsrevisioner. Avslutningsvis gavs ett leverantörsperspektiv på arbetet med att leva upp till kraven av Atea.

 

UHM frukostsem BILD

 

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv