I slutet av 1980-talet grundade Världsbutikerna för Rättvis handel tillsammans med Svenska kyrkan och andra aktörer organisationen Fairtrade i Sverige. Organisationen hade tidigare startat i Holland under namnet Max Havelaar. Grunden för Fairtrade är fattigdomsbekämpning genom handel och att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter inte ska kränkas i produktionen av de varor som vi konsumerar. Fokus är småskalig verksamhet där enskilda individer eller familjer har gått ihop i en producentorganisation – ofta ett kooperativ, förening eller liknande organisationsform – för att skapa skalfördelar och tillsammans utgöra en starkare kraft i den internationella handeln

Diplomering
Fairtrade region är en diplomering för regional samverkan kring rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att den upphandlade enheten lever upp till kriterier för rättvis handel i offentlig upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt tillhandahåller ett utbud av Fairtrade-märkta produkter, eller likvärdigt, för de anställda. För närvarande har fyra regioner blivit Fairtrade-diplomerade; Region Örebro län, Region Västmanland, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen. Arbetet med diplomeringen förankras i regionfullmäktige, landstingsfullmäktige eller motsvarande och leds av en styrgrupp.

Certifiering
Fairtrade certifiering är en märkning av produkter som uppfyller Fairtrade-kriterierna. De internationella Fairtrade-kriterierna baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Kriterierna bidrar till att arbetaren får skäligt betalt och att barnarbete motverkas. Grunden är själva betalningen producenten får för sin vara. Fairtrade-systemet garanterar producenten ett pris högre än produktionskostnaden. Utöver detta betalas en premie som kan användas till ekonomisk och social utveckling i närsamhället.Fairtrade har idag över 2 200 certifierade produkter. Certifiering och kontrollen av att Fairtrades kriterier efterlevs av producentorganisationer, exportörer och importörer utförs av Flocert som är ett internationellt certifieringsorgan.

Fairtrade

Rättvisemärkt/Fairtrades huvudkontor FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) ligger i Bonn, Tyskland och drivs av 19 medlemsländer. FLO är ett kontrollorgan som utför kriteriekontroller och certifierar nya producenter och produktgrupper. De nationella Fairtrade-organisationerna är uppbyggda på olika sätt i olika länder. I Sverige är Fairtrade uppdelat i en förening och ett bolag. Fairtrade Sverige AB licensierar Fairtrade-märket till företag vars produkter är certifierade i enlighet med iFairtrade-kriterierna. Fairtrade Sverige AB ägs till hälften av LO och till hälften av Svenska kyrkan.

Vi tackar Fairtrade för möjligheten att få lära oss mer och ser fram mot nästa möte i början på nästa år för att fördjupa våra kunskaper om hur Fairtrade identifierar riskprodukter, kontrollen av efterlevnad samt hur våra krav överensstämmer med Fairtrade kriterierna.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv