Årets tema var ”hållbara affärer” vilket under konferensens två dagar belystes genom olika miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Under inledningsanförandet talade Pauline om vikten av att ta socialt ansvar i offentlig upphandling, medan Katharina belyste de två grundpelarna i det miljömässiga ansvaret – giftfri miljö och minskad klimatpåverkan. Karin Melén, från TLV, pratade om hållbarhet ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

sw medtech 4

 

Under eftermiddagen höll det nationella kansliet, tillsammans med regionala samordnare Anja Björnberg Ekstrand och Magnus Strand, samt representanter från flertalet leverantörer, workshops på ämnet ”hur gör vi hållbarhet till en konkurrensfördel?”. Under workshopen belystes vikten av att sträva efter bästa totalkostnad i upphandlingar och premiera de leverantörer som aktivt adresserar socialt- och miljömässigt ansvar. Detta då man upplever att man är redo att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Arbetet med att följa upp de sociala kontraktsvillkoren och dela resultat nationellt kommer att fortlöpa och samordnas med ställda miljökrav. Under workshopen fick deltagarna diskutera utifrån hållbarhetsprocessens olika faser – planering, upphandling och uppföljning. Det är viktigt att hållbarhet blir en integrerad del av hela hållbarhetsprocessen och att man till exempel målsätter och resurssätter tidigt i processen.

 

Sw medtech 1

 

Under konferensens andra dag deltog Pauline även på ett seminarium på temat ”Ett hållbarhetsarbete som möter verkligheten”. Under seminariet diskuterades hur hållbarhetskrav har utvecklats över tid och vad vi har att vänta oss framöver. Man diskuterade också vilka utmaningar man ställs inför som företag idag när det gäller krav och förväntningar från olika intressenter och hur man integrerar dessa förväntningar rent praktiskt i hållbarhetsarbetet. Sist men inte minst diskuterades vad som förväntas av företag utifrån rådande internationella ramverk inom hållbarhet och vad det är som ska kontrolleras under revisioner. Som avslutning gjordes en trendspaning tillsammans med Pauline Göthberg kring framtidens hållbarhetskrav och vad som krävs för att göra dem till verklighet.  Seminariet genomfördes tillsammans med Théo Jaekel från Advokatfirman Vinge samt Andreas Rydell från Atea.  

Resultatet från seminarierna kommer att beaktas vid framtagandet av de nya handlingsplanerna inom landstingens och regionernas åtta prioriterade riskområden. Vi tackar samtliga workshopledare och deltagare för deras engagemang och för intressanta diskussioner!

 

Sw Medtech 2

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv