Inom ramen för kursen Governance, Organisation and Standards diskuterar och analyserar man olika problem och dilemman relaterade till styrning och organisering av hållbarhet. Baserat på vetenskapliga artiklar och empiriska exempel illustreras hur styrning av hållbarhet kan organiseras och regleras genom standarder, granskningar och certifieringar.

The course is based on scholarly work from different disciplines and practical examples that illustrate how problems, activities and processes connected to sustainability might be governed through organisation and standards. Governance is here used in a wide sense and might include: environmental standards and certificates, eco-system assessments, share-holder pressure, agenda-setting, public procurement, and international environmental regulations. The course thus aims at giving students a in broad understanding of how sustainability is governed with a particular focus on its organisational dimensions

Tack för inbjudan och för riktigt bra diskussioner med pålästa och initerade studenter från en mångfald av länder. Det finns hopp om framtiden!

CampusGotland

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv