Under dagen, som modererades av Region Jönköpings miljöchef Maria Cannerborg, behandlades bland annat regionens program för hållbar utveckling, samt ämnen såsom hållbart resande och livsmedel. Under programpunkten hållbar upphandling presenterades den nationella organisationen och samordningen, samt hur vi arbetar nationellt med att följa upp krav som ställs i upphandlingar. Exempel togs från områdena instrument, lisvmedel och IT. Avslutningsvis ställdes en mentimeterfråga där åhörarna fick svara på huruvida man är beredd att betala mer för en vara eller tjänst om det innebär större sannolikhet att den är producerad under ansvarsfulla förhållanden, där en överhängande majoritet svarade ”ja”. Diskussionerna därefter kretsade kring hur man kan säkerställa att det förhöjda priset faktiskt gynnar avsett ändamål, till exempel vad gäller att förbättra arbetsvillkor. Tack region Jönköping för en intressant dag med bra diskussioner!

 

Bild

 

 

Karin Lonaeus
Skrivet av: Karin Lonaeus
Om författaren
Karin Lonaeus arbetar som hållbarhetsstrateg på regionernas nationella kansli för hållbar upphandling.

Arkiv