Människohandel är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot ILOs kärnkonventioner. Trots det finns cirka 25 miljoner människor i världen som befinner sig i någon form av tvångarbete enligt ILO och International Organisation of Migration (IOM). Mycket av de produkter som upphandlas till offentlig sektor framställs i länder där riskerna för tvångsarbete är höga. Den illegala exploateringen av människor genererar exempelvis cirka 50 miljarder dollar varje år. Stater har ett särskilt ansvar att skydda människor mot brott mot mänskliga rättigheter – inte minst genom offentlig upphandling (UNGP 6).

OSCE har tagit initiativ till ett flerårigt projekt som ska stötta stater i arbetet med att minska risken för människohandel i leveranskedjor. Fokus för workshopen i Tasjkent var hur offentlig upphandling kan användas som ett styrmedel. Radu Cucos, projektledare för OSCE:s initiativ presenterade den vägledning som har tagits fram. Rapporten kan laddas ned i sin helhet här och de praktiska exemplen uppdateras löpande. Selim Cakir, forskare vid Nottingham University Business School, presenterade både hur stater kan arbeta med att identifiera risk för människohandel och pekade på två fall hur företag i praktiken arbetar med riskerna i sina leveranskedjor. OSCE upphandlingschef Balazs Fule berättade om det arbete som pågår inom organisationen och vi fick möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och dela de praktiska verktyg som har tagits fram. Två frågor som diskuterades var vikten av ökad av transparens och rättvis rekrytering

Ett stort tack till OSCE för inbjudan och till Radu Cucos för en mycket väl organiserad workshop. Ett stort tack också till alla deltagare för möjligheterna att diskutera och ta del av hur man arbetar med frågan i Centralasien.

Tasjkent3

Foto: Radu Cucos, projektledare OSCE, Evgeny Kolenki, Head of the Uzbek Prosecutorial Academy, ambassadör John MacGregor, project co-ordinator i Uzbekistan samt VAliant Richey, Chargé dÁffairs, OSCE Deputy Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings (med via länk) 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) består av 57 deltagande stater. Det är ett säkerhetspolitiskt samarbetsorgan där alla europeiska stater, USA, Kanada samt de centralasiatiska staterna, deltar. OSSE är en organisation med fokus på konfliktförebyggande, krishantering, mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Ett fokus de har är att förebygga och förhindra människohandel.

Tasjkent2Tasjkent1

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv