Textilier är ett av landstingens och regionernas åtta prioriterade riskområden och Region H har det nationella ansvaret för området. Vår regionala samordnare Anja Björnberg Ekstrand berättade om den nationella handlingsplanen för Textilier och exempel på krav som har ställts i upphandlingar av såväl sjukvårdstextilier som ambulanskläder.

TEKO är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag och är knutna till Svenskt Näringsliv. De har 270 medlemmar varav många är leverantörer till offentlig sektor. TEKO arbetar med tre huvudomoråden; Forskning, Hållbarhet samt Utbildning rörande lagstiftning på området och vi fick möjlighet att ta del av det intressanta arbete som bedrivs inom miljögruppen och beredningsgruppen där frågor som rör återvinning, kemi, miljö och energifrågor men även hållbara leveranskedjor behandlas.

Tillsammans med vår samverkanspart SKL Kommentus och Peter Nohrstedt diskuterades vi eventuell samverkan under 2019 och vi ser fram mot ett fortsatt samarbete och dialog.

Teko

Foto Anja Björnberg Ekstrand Region Skåne, Cecilia Tall generalsekreterare TEKO samt Weronika Rehnby, Textil- och miljöexpert TEKO. Saknas på bild Peter Nohrstedt SKL Kommentus.

 

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv