Stockholms läns landsting, som har det nationella ansvaret för IT, var på plats och berättade om hur de arbetar för att adressera särskilda risker inom IT-industrin. Exempelvis har de, utöver de obligatoriska kraven på  hållbara leveranskedjor,  utvecklat utvärderingskriterier som premierar proaktiva leverantörer. Leverantörer som kan visa vilka kemikalier som används vid sammansättningen av datorer då vi vet att riskerna är särskilt höga vid tillverkningen. Arbetare har också rättighet till denna information och ytterligare utvärderingskrav handlar om möjligheter till ökad påverkan genom organisering och att föra kollektiva förhandlingar.

Konferensen samlande expertis från en rad olika organisationer och en stor behållning var de fördjupade diskussionerna om gemensamma utmaningar och lösningar inom områden som ökad transparens och tvångsarbete

EWAmsterdam2EWAmsterdam1

Foto: Kathleen McClaughlin, regional samordnare IT, Stockholms läns landsting. Konferensdeltagare Royal Tropical Institute Amsterdam


Electronics Watch grundades 2015 och har över 300 medlemmar. Organisationen består av upphandlande myndigheter från sju länder samt granskande organisationer från Indonesien, Filipinerna, Nepal, Tjeckien, Storbritannien, Burma, Kina, Indien och Vietnam.

Pauline Göthberg
Skrivet av: Pauline Göthberg
Om författaren
Pauline Göthberg arbetar som nationell samordnare för regionernas gemensamma initiativ för hållbar upphandling. Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om hållbart företagande (CSR) och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Arkiv